Шаблон титульної сторінки курсової роботи 2014

Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Роботу друкують через 1,5 інтервали шрифтом Times New Roman 14 pt . Текст роботи друкують, дотримуючись таких розмірів берегів: лівий — 30 мм, верхній — 20 мм, правий — не менше 10 мм і нижній — 25 мм. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі чи рівнянні.

Похожие записи: